Kuivaniemen sivuapteekki

Sivuapteekit ovat täyden palvelun apteekkeja monipuolisine valikoimineen ja asiantuntevine henkilökuntineen. Apteekkari voi Lääkelaitoksen luvalla perustaa sivuapteekin alueelle, jolla ei pienen väestömäärän perusteella ole edellytyksiä itsenäiselle apteekille. Apteekkari määrää sivuapteekin hoitajan, jonka tulee olla koulutukseltaan proviisori tai farmaseutti. Sivuapteekin hoitajasta on tehtävä ilmoitus Lääkelaitokselle. Apteekkarin tai proviisorin on tarkastettava sivuapteekki vähintään kerran vuodessa. Tarkastuksesta on pidettävä pöytäkirjaa.

Jos sivuapteekin liikevaihto vastaa vähintään puolta maan yksityisten apteekkien keskimääräisestä liikevaihdosta, Lääkelaitos voi muuttaa sivuapteekin itsenäiseksi apteekiksi. Samat lait, asetukset ja määräykset koskevat sekä itsenäistä apteekkia että sivuapteekkia. Sivuapteekkijärjestelmällä on voitu taata apteekkipalvelut lähiöissä ja pienillä paikkakunnilla.


Etusivu I Historiikki I Apteekkarit I Sivuapteekit I Lääkekaapit I Palaute I Linkit I Itsehoito I Ajankohtaista I Lääkkeiden käytön perusohjeita