1. Noudata lääkärin antamia annostusohjeita ja muita lääkkeen käyttöön liittyviä neuvoja mahdollisimman tarkoin. Näin hyödyt lääkehoidosta eniten.

  2. Älä käytä toiselle määrättyä lääkettä äläkä anna itsellesi määrättyä lääkettäkenenkään muun käyttöön, vaikka oireenne olisivatkin samankaltaisia.

  3. Säilytä lääkkeet omissa pakkauksissaan ja ohjeiden mukaisessa paikassa.Lukollinen säilytyspaikka tarvitaan lapsiperheissä, samoin jos kotona käy lapsivieraita. Valtaosa lääkkeistä säilyy huoneenlämmössä. Kosteus, kuumuus, pakkanen ja suora auringonvalo vaarantavat useimpien lääkkeiden säilymistä.

  4. Pidä luetteloa säännöllisesti käyttämistäsi lääkkeistä ja ota se ainamukaasi lääkäriin lähtiessäsi.

  5. Ilman reseptiä saatavat lääkkeet on tarkoitettu lievittämään tilapäisiä oireita. Jos oireet ovat voimakkaita, jatkuvat pitkään tai toistuvat usein, on paras antaa lääkärin tutkia ja hoitaa ne.

  6. Uudista säännölliseen käyttöön tarkoitettujen lääkkeiden reseptit niin ajoissa, ettei lääkitys keskeydy esimerkiksi pitkien pyhien tai lomien vuoksi. Reseptit voi toimittaa itse terveyskeskukseen uusittaviksi tai tuoda uusittavat reseptit apteekkiin, josta ne käytetään terveyskeskuksessa uusitettavana.

  7. Lääkkeet voivat aiheuttaa toivottujen vaikutustensa ohella myös sivuvaikutuksia, joita tulee useimmiten hoidon alkaessa. Lieviä sivuvaikutuksia kannattaa yrittää sietää, koska ne usein vähenevät tai poistuvat hoidon jatkuessa. Jos ne kuitenkin ovat voimakkaita tai kiusallisia, on syytä ottaa yhteys lääkäriin.Lääkehoidosta raskauden ja imetyksen yhteydessä kannattaa aina neuvotella lääkärin kanssa.

  8. Kysy epäröimättä lisäohjeita lääkäriltä tai apteekista, jos jokin lääkkeisiin liittyvä seikka askarruttaa mieltäsi.

  9. Ota Kelakortti aina mukaan apteekissa asioidessasi.

  10. Älä keskeytä pitkään jatkunutta lääkitystä omin päin, koska sairauden oireet voivat tästä pahentua.

  11. Neuvottele lääkärin kanssa vähintään kerran vuodessa kaikkien niiden lääkkeiden välttämättömyydestä, joita käytät säännöllisesti. Runsasta lääkitystä on usein mahdollista keventää tai korvata joitakin lääkkeitä elintapojen muutoksilla. Samalla lääkekulut pienenevät.


Etusivu I Historiikki I Apteekkarit I Sivuapteekit I Lääkekaapit I Palaute I Linkit I Itsehoito I
Ajankohtaista I Lääkkeiden käytön perusohjeita